<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Travetur med Hjerteforeningen

Kom om vær med på en hyggelig travetur med Hjerteforeningen. Vi går i et tempo, hvor alle kan være med.

Praktiske oplysninger

Sted
Kathrinelund i Sønderskoven.
Kontaktperson
Anette Tranekjer
atranekjer@stofanet.dk
2927 8747